EQUIPO

BIBLIOTECA DE GALICIA
Noelia Bascuas Ferreiro
Xefa do Servizo
881 999 279
Información xeral
981 545 070
981 545 963
HEMEROTECA
Xestión e proceso técnico das publicacións seriadas do fondo xeral e as de depósito legal: xornais, revistas, semanarios, anuarios e demais publicacións seriadas
Petición de consultas a hemeroteca
981 544 886
Fernando Recamán Solla
881 999 724
REFERENCIA E CONSULTA
Xestión e mantemento das coleccións. Información bibliográfica. Proceso técnico da Biblioteca Profesional, da Sección de Bibliografía e de Referencia, Sala Galicia e Biblioteca de Gálix.
Rosario Crespo Amado
981 545 289
FONDO ANTIGO
Catalogación e conservación do patrimonio bibliográfico galego
José Daniel Buján Núñez
881 995 088
Ignacio Cabano Vázquez
981 545 072
DEPÓSITO LEGAL
Tramitación do Depósito Legal. Directamente nas oficinas de Depósito Legal da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo que figuran na última pestana desta web
Lorenzo Romero Castro
881 999 859
DEPÓSITO LEGAL ELECTRÓNICO
Arquivado web e depósito legal dos recursos electrónicos non tanxibles
Begoña Sanmartín Souto
981 545 069
PROCESO TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN RDA
Estudo e elaboración de directrices e normas relativas á implementación de RDA
Patricia Babío Carazo
981 545 061
GALICIANA - BIBLIOTECA DIXITAL DE GALICIA
Xestión dos contidos da Biblioteca Dixital de Galicia ( dixitalización de fondos patrimoniais e control do acceso á mesma e aos recursos dixitais que a integran).
Elena Díaz del Río López
881 999 774
Pablo Puente Abelleira
881 995 414
Consultas e suxestións