EQUIPO

BIBLIOTECA DE GALICIA
Daniel Buján
Xefe de Servizo
881 995 088
HEMEROTECA
Xestión e proceso técnico das publicacións seriadas do fondo xeral e as de depósito legal: xornais, revistas, semanarios, anuarios e demais publicacións seriadas
Petición de consultas a hemeroteca
981 544 886
Fernando Recamán Solla
881 999 724
Rosario Ferreiro Iglesias
Intercambios
981 544 422
REFERENCIA E CONSULTA
Xestión e mantemento das coleccións. Información bibliográfica. Proceso técnico da Biblioteca Profesional, da Sección de Bibliografía e de Referencia, Sala Galicia e Biblioteca de Gálix.
Rosario Crespo Amado
981 545 289
MATERIAIS ESPECIAIS
Catalogación e conservación dos materiais gráficos (carteis, gravados, láminas, ephemera, postais e fotografías), cartográficos (mapas e planos) e audiovisuais (vinilos, casetes, CD, DVD, VHS…).
Elena Díaz del Río López
881 999 774
DEPÓSITO LEGAL
Tramitación do Depósito Legal. Directamente nas oficinas de Depósito Legal da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo que figuran na última pestana desta web
Lorenzo Romero Castro
Recepción, catalogación e conservación das obras producidas ou editadas en Galicia.
881 999 859
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO GALEGO
Xestión do Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico da Comunidade Autónoma de Galicia e do Fondo Patrimonial da BdG (adquisicións, proceso técnico...)
Helena Verdía Armada
981 545 069
Ignacio Cabano Vázquez
981 545 072
GALICIANA - BIBLIOTECA DIXITAL DE GALICIA
Xestión dos contidos da Biblioteca Dixital de Galicia ( dixitalización de fondos patrimoniais e control do acceso á mesma e aos recursos dixitais que a integran).
Helena Verdía Armada
981 545 069
881 999 279
Pablo Puente Abelleira
981 545 069
881 999 279
Noelia Báscuas Ferreiro
981 545 069
881 999 279
DIFUSIÓN
Organización e promoción das actividades culturais da biblioteca e xestión dos contidos da web da BdG.
Ángeles García Terrón
981 544 850
Cruz López Martínez
981 544 850
Rosario Ferreiro Iglesias
981 544 422
INFORMACIÓN XERAL
Información xeral
981 544 886