Centros de conservación

Centros de conservación do depósito legal de Galicia:

Hai dous centros de conservación do depósito legal de Galicia:

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Servicio de Depósito Legal
Paseo de Recoletos, 20-22  
28001 Madrid
Tel.: 915-807-766

BIBLIOTECA DE GALICIA
Depósito Legal
Cidade da Cultura
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981-545-070, 981-545-074, 881-999-774, 881-999-724

Este centro recibe, ademais, un exemplar de toda obra publicada en galego no resto de España.

Centros de conservación do depósito legal da súa provincia ou cidade:

As seguintes bibliotecas só reciben o depósito legal da súa provincia excepto no caso da Biblioteca de Vigo, que recibe o depósito legal desa cidade:

BIBLIOTECA PÚBLICA DA CORUÑA "MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS"  
R/ Miguel González Garcés, nº 1 - 
15008 A Coruña 
Tel./Fax: 981-170-218

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LUGO 
Avda. Ramón Ferreiro, s/n 
27002 Lugo 
Tel./Fas: 982-228-085

BIBLIOTECA PÚBLICA DE OURENSE  
R/ Concello, 11 
32003 Ourense 
Tel.: 988-210-700 
Fax: 988-218-550

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTEVEDRA "ANTONIO ODRIOZOLA"  
R/ Alfonso XIII, 3 
36002 Pontevedra 
Tel.: 986-850-838 
Fax: 986-862-127

BIBLIOTECA PÚBLICA DE VIGO "JUAN COMPAÑEL" 
R/ Joaquín Yáñez, 6 
36202 Vigo 
Tel.: 986-229-074 
Fax: 986-227-342