SERVIZOS

Resultados 1 a 9 de 9
Biblioteca Central de Préstamo

Biblioteca Central de Préstamo

A Biblioteca Central de Préstamo é un departamento da Biblioteca de Galicia que ten o obxectivo de darlles apoio e ofrecerlles un conxunto variado de servizos ás bibliotecas públicas de Galicia.

Acceso á rede WIFI da Biblioteca de Galicia

Conexión WIFI

Instrucións para conectarse á rede wifi da Biblioteca de Galicia

Espazo Lúdico

Espazo dedicado as actividades lúdicas na biblioteca

Fondo xeral

Fondo xeral

Comprende un fondo de obras impresas e noutros soportes accesible a tódolos centros da Rede de Bibliotecas de Galicia

Biblioteca profesional

Biblioteca profesional

A colección profesional da Biblioteca de Galicia comprende os fondos relacionados con Biblioteconomía, Documentación, Arquivística e Museoloxía.

Portadas de revistas galegas

Hemeroteca

A Biblioteca conta cunha importante hemeroteca que inclúe tanto revistas como prensa escrita especializada nas editadas ou impresas no pais ou no exterior por entidades relacionadas con Galicia.

Cartografía

Cartografía histórica de Galicia

A biblioteca conta cunha completa e representativa colección de cartografía histórica de Galicia cun total de 200 exemplares entre mapas e cartas náuticas dende 1603 ata ou século XX.

Servizo educa

Servizos educativos

A Biblioteca de Galicia é a cabeceira do seu sistema bibliotecario, pero é especialmente a institución responsable de recoller, conservar e difundir o patrimonio bibliográfico galego

Clubs de lectura

Club de Lectura de Galicia

Un club de lectura fórmano un grupo de persoas que len ao mesmo tempo a mesma obra, a soas na súa casa. A Biblioteca presta un exemplar a cada membro do club, previamente inscrito, e celebran reunións semanais, quincenais ou mensuais para comentar