EQUIPO

BIBLIOTECA DE GALICIA
Noelia Bascuas Ferreiro
Xefa do Servizo
881 999 279
Información xeral
981 545 070
981 545 963
HEMEROTECA
Xestión e proceso técnico das publicacións seriadas do fondo xeral e as de depósito legal: xornais, revistas, semanarios, anuarios e demais publicacións seriadas
Fernando Recamán Solla
881 999 724
REFERENCIA E CONSULTA
Xestión e mantemento das coleccións. Información bibliográfica. Proceso técnico da Biblioteca Profesional, da Sección de Bibliografía e de Referencia, Sala Galicia e Biblioteca de Gálix.
Rosario Crespo Amado
981 545 289
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Catalogación e conservación do patrimonio bibliográfico galego
Carina Fernández Faya
881 995 081
Información e consultas
DEPÓSITO LEGAL
Tramitación do Depósito Legal. Directamente nas oficinas de Depósito Legal da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo que figuran na última pestana desta web
Lorenzo Romero Castro
881 999 859
Información e consultas
DEPÓSITO LEGAL ELECTRÓNICO
Arquivado web e depósito legal dos recursos electrónicos non tanxibles
Información e consultas sobre o DLE
PROCESO TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN RDA
Estudo e elaboración de directrices e normas relativas á implementación de RDA
Patricia Babío Carazo
981 545 061
GALICIANA - BIBLIOTECA DIXITAL DE GALICIA
Xestión dos contidos da Biblioteca Dixital de Galicia ( dixitalización de fondos patrimoniais e control do acceso á mesma e aos recursos dixitais que a integran).
Elena Díaz del Río López
881 999 774
Pablo Puente Abelleira
881 995 414
Consultas e suxestións