CATÁLOGOS

Gravado

Fondo Antigo

Patrimonio Histórico Bibliográfico da BdG: manuscritos, incunables e impresos dos séculos XVI a 1959
Sala de lectura da BdG

Fondo xeral

Comprende un fondo de obras accesible a todo os centros da RBG

Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia

Catálogo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia