Contacto

Se desexa formular algunha consulta, suxerencia ou presentar algunha queixa pode utilizar calquera dos seguintes medios:

  • Biblioteca de Galicia

Cidade da Cultura
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela