Oficinas de Depósito Legal

Oficinas de Depósito Legal

A CORUÑA

Rúa Miguel González Garcés, 1
15008 - A Coruña

dlc@xunta.gal
Tel. 981-182-229

LUGO

Avenida de Ramón Ferreiro, 23
27071 - Lugo

dllu@xunta.gal
Tel. 982-294-250
Fax: 982-294-238

OURENSE

Rúa da Canle, 6
32004 - Ourense

dlou@xunta.gal
Tel. 988-386-061
Fax: 988-386-079

PONTEVEDRA

Rúa de Alfonso XIII, 3
36002 - Pontevedra

dlpo@xunta.gal
Tel. 986-805-535

VIGO

R/ Joaquín Yáñez, 6  

36202 - Vigo

dlvg@xunta.gal
Tel. 986-817-156 
Fax: 986-817-157

Máis información en:

BIBLIOTECA DE GALICIA

Depósito Legal (para consulta dos fondos)
Cidade da Cultura
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela

dlgalicia@xunta.gal
Tel.: 981-545070 / 981-545963

REXISTRO DA PROPIEDADE INTELECTUAL

Propiedade intelectual e Depósito Legal (trámites administrativos)
Biblioteca de Galicia
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 543 979 / 981 545 073 / 981 957 282
Fax: 981-545-065